Για να γίνει πιό εύκολη η διαδικασία του check in στο ξενοδοχείο αλλά και να μικρύνει όσο είναι δυνατόν η καθυστέρησή σας στην ρεσεψιόν παρακαλούμε συμπληρώστε όλα τα απαραίτητα στοιχεία για τους διαμένοντες μαζί σας χρησιμοποιώντας την παρακάτω φόρμα.

Στοιχεία διαμενόντων για το check in

Guest 1

  Το όνομά σας (απαραίτητο)

  Αριθμός ταυτότητας/διαβατηρίου (απαραίτητο)

  Ημερομηνία έκδοσης/ισχύος (απαραίτητο)

  Εκδούσα αρχή (απαραίτητο)

  Διεύθυνση κατοικίας (απαραίτητο)

  Το email σας (απαραίτητο)

  To τηλέφωνο σας (απαραίτητο)

  Ημερομηνία check-in:
  Ημερομηνία check-out:

  ..........................................

  Guest 2

   Το όνομά σας (απαραίτητο)

   Αριθμός ταυτότητας/διαβατηρίου (απαραίτητο)

   Ημερομηνία έκδοσης/ισχύος (απαραίτητο)

   Εκδούσα αρχή (απαραίτητο)

   Διεύθυνση κατοικίας (απαραίτητο)

   Το email σας (απαραίτητο)

   To τηλέφωνο σας (απαραίτητο)

   Ημερομηνία check-in:
   Ημερομηνία check-out:

   ..........................................

   Guest 3

    Το όνομά σας (απαραίτητο)

    Αριθμός ταυτότητας/διαβατηρίου (απαραίτητο)

    Ημερομηνία έκδοσης/ισχύος (απαραίτητο)

    Εκδούσα αρχή (απαραίτητο)

    Διεύθυνση κατοικίας (απαραίτητο)

    Το email σας (απαραίτητο)

    To τηλέφωνο σας (απαραίτητο)

    Ημερομηνία check-in:
    Ημερομηνία check-out:

    ..........................................